عیدسعید فطر

دکتر مهدی معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان با صدور پیامی فرارسیدن عید فطر و حلول ماه شوال را تبریک گفت.

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱