فرماندهان

دکتر معینی سپرست فرمانداری شهرستان فلاورجان در همایش فرماندهان حوزه ها؛ پایگاه ها و اقشار مختلف بسیج شامگاه چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه حضور یافت.

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان فلاورجان با دکتر معینی سرپرست جدید فرمانداری دیدار کردند.

۲۲ فروردین ۱۴۰۱