فزمانداری

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان به ریاست دکتر معینی سرپرست فرمانداری شهرستان فلاورجان و با حضور معاونت فرمانداری و دیگر اعضا برگزار گردید.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱