فعالان فضای مجازی

بعد از ظهر روز گذشته ۶ اردیبهشت ماه جمعی از اصحاب رسانه وفعالین فضای مجازی با دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان دیدار کردند.

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱