فلاورجا

جلسه مشترک کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت و ستاد کرونا شهرستان به ریاست دکتر معینی فرماندار فلاورجان و با حضور فرمانده انتظامی، ریاست شبکه بهداشت، بخشدار مرکزی و دیگر مسئولین شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

۲ مرداد ۱۴۰۱