مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی چند منظوره شهدای جوجیل با حضور دکتر معینی فرماندار فلاورجان برگزار شد.

۱۸ اسفند ۱۴۰۱