محرومین

دو باب منزل مسکونی (طرح مسکن محرومین) در روستای ریاخون با حضور مسئولین شهرستان افتتاح و جهت بهره‌برداری در اختیار مددجویان قرار گرفت.

۱۷ اسفند ۱۴۰۰