مدرسه ساز

جلسه مجمع خیرین شهرستان به ریاست دکتر معینی فرماندار فلاورجان و با حضور معاونت فرمانداری و جمعی از نمایندگان خیریه‌های شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

۳۰ آذر ۱۴۰۱

جلسه مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان فلاورجان با حضور دکتر معینی فرماندار شهرستان در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

۲۲ مهر ۱۴۰۱