مردمی

برنامه ملاقات مردمی دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان به صورت چهره به چهره با شهروندان شهرستان برگزار شد.

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱