مسئول

جلسه بررسی مسائل و مشکلات دستگاه های اجرایی شهرستان فلاورجان  صبح چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱با حضور دکتر معینی سرپرست فرمانداری ؛ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

۲۵ فروردین ۱۴۰۱