مسافران نوروزی

افتتاح ستاد اسکان نوروزی توسط دکتر معینی فرماندار شهرستان در محل آموزش و پرورش فلاورجان.

۵ فروردین ۱۴۰۲