معتمدین

جمعی از معتمدین بختیاری شهرستان فلاورجان بعداز ظهر امروزچهارشنبه۷اردیبهشت ماه ۱۴۰۱با دکتر معینی فرماندار شهرستان دیدار کردند.

۸ اردیبهشت ۱۴۰۱