میدانی

دکتر معینی فرماندار شهرستان فلاورجان به همراه اعضای شورای تأمین ، از شرکت گلنور واقع در شهرک صنعتی اشترجان بازدید کردند.

۲۳ خرداد ۱۴۰۱