هفته حمل و نقل

دکتر مهدی معینی فرماندار شهرستان فلاورجان به مناسبت هفته حمل ونقل پیامی صادر کرد.

۲۶ آذر ۱۴۰۱