ویدئو کنفرانس

اولین جلسه قرارگاه استانی عدالت به صورت ویدئو کنفرانس به ریاست دکتر مرتضوی استاندار اصفهان و با موضوع بررسی ابعاد و اقدامات لازم در اجرای قانون حذف ارز ترجیحی برگزار شد.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱