پدیده

جلسه مشترک ستاد احیاء امربه معروف وشورای فرهنگ عمومی شهرستان فلاورجان ظهر شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه باحضور اعضاء درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

۱ خرداد ۱۴۰۱