پرسنل فرمانداری

ظهر روز گذشته۲۴ اردیبهشت ماه، جلسه پرسنل فرمانداری با دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان با حضور معاونت فرمانداری و بخشدار مرکزی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱