چمران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان متن این پیام بشرح ذیل است:

۳ تیر ۱۴۰۲