کارگروه آرد ونان

با حضور دکتر معینی سرپرست فرمانداری فلاورجان، با تعدادی از واحدهای نانوایی سطح شهرستان که دارای تخلفاتی از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی، تعطیلی خودسرانه بودند برابر قانون برخورد شد.

۳ خرداد ۱۴۰۱