کارگروه آرد و نان

جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان فلاورجان به ریاست فرماندار شهرستان تشکیل شد.

۲۷ اسفند ۱۴۰۱

جلسه کارگروه آرد و نان صبح امروز چهارشنبه ۱۰ اسفندماه به ریاست معاون فرماندار فلاورجان برگزار شد.

۱۰ اسفند ۱۴۰۱